เบอร์ติดต่อ

063-209-9259

ที่อยู่

บริษัท ฟลอร์รีแพร์ จำกัด

เลขที่ 215 ซอย บรมราชชนนี 76 ถนน บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพ 10170

อีเมล

sales@floorrepair.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0-2055-53016-61-2

LINE ID

@FLOORR

ประเมินราคา / ปรึกษาฟรี จากวิศวกร